Sunday, 17 December 2017

neděle v Kroměříži - expozice Karla Kryla

Kroměřížský vánoční strom
procházeli jsme malým tržištěm v prostorách kroměřížské radnice, při odchodu jsme si všimli malých dveří s nápisem Expozice Karla Kryla. I vešli jsme a nelitovali. Velmi působivá výstava, kterou vystihují následující slova z průvodce: "expozice K.K. je prostorem, v němž můžete alespoň na chvíli zažít to, co sám Kryl prožíval při psaní básní, skládání hudby či během období, kdy nemohl být doma ani v Československu, ani v exilu." Velmi zajímavé bylo pět zvukově izolovaných komor, kde byly jeho nejznámější písně umělecky ztvárněné pomocí tematické scény, videoprojekce a světelných efektů.

No comments:

Post a Comment