Monday, 11 January 2016

neděle ZOO + Kuks

ZOO Dvůr Králové
 Po prohlídce do restaurace U lemura, pochutnali jsme si

 
Hospital Kuks -lázeňský areál složený z bývalého kláštera + špitálu +kostela Nejsvětější Trojice + hrobky rodiny Sporck. Hrabě F.A. Sporck Hospital založil 1720,je známý především barokními sochami M.B.Brauna - 12 ctností na jedné straně, 12 neřestí na druhé.


neposedná Gueréza
tříkrálová sbírka v Kuksu

No comments:

Post a Comment