Tuesday, 24 September 2013

tenisové odpoledne - afternoon with tennis

po tréninku hlad a žízeň - Hungry and thirsty after the training
 a teď se předveďte Vy, rodičové!  And now show us your skill, parents!

jde jim to taky dobře, musíme uznat - we must admit they are also good ..

Monday, 16 September 2013

neradostné vinobraní - not good grape harvest

Letošní úroda je špatná jak nikdy, budeme muset méně pít! This year harvest is very bad, we shall have to drink less!

 z jedné strany špatné, potlučené od krup a  sežrané od vos - one side of bunch is bad, because of a hailstorm last month
druhá strana je OK, the other side of the same bunch is OK

Sunday, 15 September 2013

O pejskovi a kočičce - Zlín -the Theatre in Zlin - a fairy tale About the cat and the dog

kočička ráno budí pejska - "wake up ,doggy", said catty
o přestávce si děti vyrobily masky - kids could make masks during the interval

pejsek + kočička   doggy + catty
divadlo bylo plné, my ve druhé řadě, skvělé, moc se nám všem líbilo! Full theatre, we were sitting in the second row, kids and we all liked it very much

Slavnosti vína v UH/2-a celebration of wine in UH/2