Friday, 30 November 2012

večerní Napajedla - Napajedla at night

Thank you , Ruzicka family, for a very nice present:) Your Babi, Grandma, Granny, Nanny - Grandmother by any name would be as sweet - Thanks a lot!

Monday, 26 November 2012

neděle v UH - Sunday

Brumíci mňam!

náš synáček a    father and
jeho synáček:)   sonmy a volný čas - our leisure time

Vojta a fotbal + U2
Zdenka + blog nebo facebook
a Lukáš a jeho momentální nucený volný čas, zatímco Monča maká u plotny:) Luk and his present leisure time while Monika preparing dinner :)

Sunday, 18 November 2012

wishing Lor every happiness - vše nejlepší přejeme Lor

Many happy returns , Lor, enjoy your Birthday with your good friends and your dear family ! You look great, you are very nice Tia and everybody loves you! Love,  Zdena + Vojta and all Ruzickas here :)

Neděle 18.11. - Sunday


téměř sami na Lešné - almost alone at ZOO

vydra - an otter


kávička + něco dobrého   a cup of coffee + something sweet
mláďata - a new born

 EtiopieOndrášek zásadně nechodil po cestičce - Ondra always chose the most difficult way to walk

koupel, večeře, pohádka a dobrou noc! a bath, dinner, fairy tale and good night!


Zpíváme při cestě do ZOO - singing on the way to ZOO