Thursday, 29 March 2012

čtvrtek - Thursday

hrajeme si s Play-doh , Sam a jeho pizzareading group

zábavné centrum ''Kids on the loose"
Wednesday, 28 March 2012

středa - wednesdaynáš první výtvor - our first product
 Sam odjíždí do školy - leaving to school


za domem jak to známe:) behind the house as we know itMagdalenka

u rodiny Cosimo - at Cosimosvelmi dobrá večeře, jako obvykle:)    thank you for very good dinner, guysúterý - Tuesday

 kokinka z UH - sweets from UHSam a jeho pokrok v bruslení:)  - Sam and his advance in skating